over de stichting

De stichting Vrienden van Theater de Roode Bioscoop

ANBI
De Vriendenstichting van Theater de Roode Bioscoop heeft een culturele ANBI-status. Theater de Roode Bioscoop heeft ook een culturele ANBI-status, maar alle ANBI-activiteiten worden door de Vriendenstichting ontwikkeld en uitgevoerd.

Contactgegevens:
Haarlemmerplein 7

1013 HP Amsterdam
020 6257500
info@vriendenvantheaterderoodebioscoop.nl

IBAN
NL31TRIO0198533454
Stichting Vrienden van Theater de Roode Bioscoop

Bestuurssamenstelling 
Voorzitter – Marko Bonarius
Secretaris – Pauline Genee
Penningmeester – Hetty van der Hall – Hordijk
Het bestuur werkt onbezoldigd.

Beleidsplan en begroting 2021
Hoofdlijnen beleidsplan en beknopte begroting 2021

Doelstelling
Het met financiële middelen verkregen via fondsenwerving, donaties, subsidies, legaten en andere verkrijgingen ondersteunen van theater-, muziek- en andere culturele producties/evenementen in het Theater de Roode Bioscoop te Amsterdam en die zonder de financiële steun van derden niet uitvoerbaar zijn.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Verslag activiteiten 2020

Financiële verantwoording
Jaarstukken 2015
Jaarstukken 2016
Jaarstukken 2017
Jaarstukken 2018
Jaarstukken 2019
Jaarstukken 2020

Comité van Aanbeveling
Felix Rottenberg (PvdA-politicus en programmamaker)
Freek de Jonge (theatermaker, cabaretier, schrijver)
Huub van Riel (artistiek directeur Bimhuis)
Jenny Arean (actrice/zangeres)
Jeroen Pauw (journalist, tv-presentator)
Marijke Vos (lid 1e Kamer)
Martin Simek (radio- en televisiemaker)
Petra Possel (presentator radioprogramma Kunststof)

Fiscaal Nummer
850497346

Kamer van Koophandel
KVK 52554635