Eenmalige donatie

     EENMALIGE DONATIE


Eenmalige bijdrage naar keuze (minimaal € 5)
Elke bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Onder bepaalde voorwaarden is uw eenmalige gift aan de Vriendenstichting aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst en onze rekenmodule: www.ANBIgift.nl/roodebioscoop.

Bedrag


Wilt u meer informatie over de voor u meest geschikte wijze om de Roode Bioscoop te steunen, stuurt u een e-mail naar het bestuur van de Vriendenstichting.

Toch een periodieke schenking? Word Roode vriend
Fiscale voordelen genieten met een schenkingsovereenkomst? Word
Fiscale vriend