voorwaarden

  • Een vriendenjaar loopt vanaf de datum van inschrijving. U bent vriend zodra de betaling binnen is.
  • Opzeggen kan door een maand voor verlenging een e-mail te sturen aan: info@vriendenvantheaterderoodebioscoop.nl
  • De minimale duur van een fiscale vriendschap is vijf jaar. Giften die u heeft gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst, tellen voor de Belastingdienst niet mee als periodieke gift. Download hier uw overeenkomst periodieke schenking. 
  • Een donateur krijgt enkele malen per jaar de nieuwsbrief van de stichting toegezonden. Men kan zich desgewenst zonder opgave van reden afmelden door onderaan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven’ of ‘unsubscribe’ te klikken. Het verdient aanbeveling het e-mailadres van de stichting in uw contacten te zetten: de kans bestaat namelijk dat de nieuwsbrief in uw ‘spam’ terecht komt. 
  • De Stichting Vrienden van theater de Roode Bioscoop heeft de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onder bepaalde voorwaarden zijn periodieke giften én eenmalige donaties aftrekbaar. Zie de informatie van de Belastingdienst en de rekenmodule bij de specifieke soorten giften.  
  • In onze privacyverklaring vindt u informatie over onze omgang met uw persoonlijke gegevens, uw privacy rechten, alsmede de cookie-verklaring.