voorwaarden

  • Een vriendenjaar loopt vanaf de datum van inschrijving.
  • U bent vriend zodra de betaling binnen is.
  • Opzeggen kan door een maand voor verlenging een e-mail te sturen aan: info@vriendenvantheaterderoodebioscoop.nl
  • De minimale duur van een Fiscale vriendschap is vijf jaar. 
  • De Stichting Vrienden van theater de Roode Bioscoop heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Onder bepaalde voorwaarden zijn giften aftrekbaar.