Privacyverklaring

Stichting Vrienden van Theater de Roode Bioscoop

Privacy statement en cookies

Stichting Vrienden van Theater de Roode Bioscoop, gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 52554635, is verantwoordelijk voor deze website. Hieronder vindt u informatie over het gebruik van cookies op deze website en over de wijze waarop uw privacy wordt gewaarborgd.

Cookieverklaring
De website van de stichting maakt gebruikt cookies van Google Analytics. Daartoe is een bewerkersovereenkomst met Google Inc. gesloten. Het laatste octet van het IP-adres van de websitebezoekers is gemaskeerd en de optie ‘gegevens delen’ is uitgezet. De stichting maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Nu de inzet van cookies op deze wijze beperkt is, hoeven bezoekers van de website geen toestemming voor het plaatsen van cookies te geven.

Gegevensverwerking en privacy
Bij bezoek aan deze website kan de stichting gegevens van u verwerken via (inschrijf)formulieren die u heeft ingevuld. Bij het verzenden van deze gegevens via het internet wordt gebruikt gemaakt van een beveiligde internetverbinding (SSL). De stichting waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden van de stichting en worden niet aan derden verstrekt, tenzij passend of noodzakelijk voor die doeleinden. Denk hierbij aan zogenaamde ‘bewerkers’ voor de verwerking van de donaties, of het bedrijf dat de hosting van onze website verzorgt. Donateurs worden niet publiekelijk met naam en toenaam vermeld of bedankt door de stichting, tenzij zij daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

Opzeggen en afmelden
Een doorlopende periodieke donatie van een Roode vriend of een Fiscale Vriend (na 5 jaar) kan worden opgezegd door een maand voor verlenging een e-mail te sturen aan: info@vriendenvantheaterderoodebioscoop.nl

Nieuwsbrief
Een donateur krijgt enkele malen per jaar de nieuwsbrief van de stichting toegezonden. Men kan zich hier desgewenst en zonder opgave van reden van afmelden door onderaan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven’ of ‘unsubscribe’ te klikken. Dit geldt ook voor de nieuwsbrieven van Theater de Roode Bioscoop zelf.

Privacy-rechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen heeft over dit privacy statement, dan kunt u een e-mail zenden aan info@vriendenvantheaterderoodebioscoop.nl.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacy statement
Het privacy statement kan door de stichting worden gewijzigd. Wijziging wordt gepubliceerd op deze website. De huidige privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 december 2021.