Fiscale Vriend

     Word FISCALE VRIEND


Tenminste 5 jaar en minimaal € 50 per jaar.
U ontvangt:
– 
de nieuwsbrief
– voorrang op kaartverkoop
– uitnodiging voor jaarlijkse Vriendendag en bijzondere evenementen

Download hier uw overeenkomst periodieke schenking. Let op! Giften die u hebt gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst, tellen voor de Belastingdienst niet mee als periodieke gift.

Theater de Roode Bioscoop en de Stichting Vrienden hebben beide een culturele ANBI-status. Dit betekent dat een gift u – onder voorwaarden – een aftrekpost oplevert van 125% van het geschonken bedrag. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de voorwaarden waaronder een periodieke gift met overeenkomst tot schenking aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.  


Wilt u inzicht in wat een gift aan de stichting Vrienden van Theater de Roode Bioscoop u netto kost? En hoe u uw steun kunt vergroten als u het belastingvoordeel aan de Roode Bioscoop schenkt? Vult u onze rekenmodule in op de website: www.ANBIgift.nl/roodebioscoop 

Bijvoorbeeld: u wilt € 200 doneren bij een verzamelinkomen van € 40.000 (in 2021). Schenkt u uw belastingvoordeel aan de Roode Bioscoop, dan doet u een schenking van € 373, met een belastingvoordeel van € 173. Uw gift kost u netto € 200. Wilt u daarentegen zelf het belastingvoordeel genieten, dan schenkt u € 200, met een belastingvoordeel van € 93 en een netto gift van € 107.

Lees hier de voorwaarden.


Wilt u meer informatie over een fiscale gift aan de Roode Bioscoop, de schenkingsovereenkomst, of over de voor u meest geschikte wijze om de Roode Bioscoop te steunen, stuurt u een e-mail naar het bestuur van de Vriendenstichting.

Toch een periodieke schenking zonder overeenkomst? Word Roode vriend
Of schenk een eenmalig bedrag: Eenmalige donatie